Liên hệ – Contact Us

Liên hệ Coloré qua các kênh sau:

?Phone: 0902 725 943

✉️Email: hello@colore.vn

?Địa chỉ xưởng: 98 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Address: 98 Nguyen Hau, Tan Thanh Ward, Tan Phu District,

Ho Chi Minh City, 760000

Vietnam